IR-SCADA نام محصول نرم افزاری تحت وب مانيتورينگ و کنترل شبکه های صنعتی است که ، محصول شرکت اندیشه سازان کاوشگر داریس می باشد و از دو قسمت IR جهت تمایز بومی بودن محصول و SCADA که خود مخفف Supervisory control and data acquisition   به مفهوم "سامانه مدیریت و گردآوری داده" می باشد، تشکیل شده که البته مخفف نام شرکت اندیشه سازان کاوشگر داریس را نیز تداعی می نماید!