همانطور که در مقاله آموزشی دیتالاگرها عنوان گردید، یکی از کاربردهای عمده این تجهیزات در مانیتورینگ پارامترهای انرژی الکتریکی در پستهای برق در سمت مصرف کننده می باشد. این پارامترها شامل ولتاژ، جریان، توان اکتیو و راکتیو، هارمونیکها و... می باشند که بسته به نوع ثبات(دیتالاگر) متفاوتند.غالبا ثباتهای پرکاربرد و موجود در بازار از پروتکل مدباس پیروی کرده و ممکن است بسته به نوع ثبات مورد نظر حافظه جانبی یا پورت USB جهت تخلیه داده های ثبت شده ، داشته باشد. این داده ها در تحلیل رفتار مصرف کننده و تهیه آمار دقیق و متقن از حوزه مورد نظارت نقش بسزایی داشته و می توان در بهبود عملکردشبکه و پیشگیری از مشکلات آتی از آنها استفاده نمود.